Home | Taxi Co. | Investors | Contact
 
 

Testimonials

Our Services

 

310-TAXI is now active in over 900 communities across Canada!

         
 

Email Caution:


English
This message and any attachment are for the intended recipient's use only. It may contain confidential, proprietary or legally privileged information or otherwise be protected from disclosure by other legal rules. If you are not the intended recipient, you may not use, disclose or reproduce this message, its attachment or any part thereof, or take any action in reliance thereon. Please notify the sender immediately and delete this message and any attachment from your system. Emails are not secure and cannot be guaranteed to be error free as they can be intercepted, amended, or contain viruses. Anyone who communicates with us by email is deemed to have accepted these risks. 310-TAXI and its subsidiaries deny any responsibility for any damage arising from the use of email. Any opinion and other statement contained in this message and any attachment are solely those of their author and do not necessarily represent those of the company.


Chinese

 

Korean

 

Hungarian
Ez az üzenet és bármely melléklete kizárólag a címzettnek szól. Tartalmazhat bizalmas, szellemi tulajdonnak minosülo illetve más jogvédett információkat vagy egyéb módon lehet védve jogszabályok által. Ha nem Ön a szándékozott címzettje, nem használhatja fel, nem hozhatja nyilvánosságra és nem másolhatja ezt az üzenetet, annak mellékletét vagy bármely részét, és nem cselekedhet az üzenet tartalmában bízva. Ebben az esetben kérjük, értesítse a feladót haladéktalanul, és törölje ezt az üzenetet és minden mellékletét rendszerébol. Az elektronikus levelek nem biztonságosak és nem garantálható a hibamentességük, mivel elfoghatóak, módosíthatóak vagy vírusokat tartalmazhatnak. Bárkit, aki velünk elektronikus levelek útján kommunikál, úgy tekintünk, hogy elfogadta ezeket a kockázatokat. 310-TAXI és leányvállalatai elhárítanak maguktól minden felelosséget bármely kárral kapcsolatban, amely az elektronikus levelezés használatából következik. Az üzenetben vagy bármely mellékletében található bármely vélemény vagy más állítás kizárólag a szerzonek tulajdonítható és nem szükségképpen azonos a társaság véleményével.


Spanish
Este mensaje y cualquier archivo adjuntado están dirigidos al uso exclusivo de su destinatario. Puede contener información confidencial, de carácter legal o privilegiada y su revelación podría estar protegida por otras normas legales. Si Usted no es el destinatario, no podrá usar, revelar o reproducir este mensaje, su archivo adjunto o cualquier parte de los mismos, o emprender ninguna acción en base a ello. Por favor, informe inmediatamente al remitente y elimine este mensaje y cualquier adjunto de su sistema. Los correos electrónicos no son seguros y no puede garantizarse que estén libres de errores ya que pueden ser interceptados, modificados o contener virus. Cualquiera que se comunique con nosotros a través de correo electrónico se considera que ha aceptado estos riesgos. 310-TAXI sus filiales declinan cualquier responsabilidad por cualquier daño que surja del uso del correo electrónico. Cualquier opinión o declaración contenida en este mensaje o en sus adjuntos son exclusivamente del autor y no necesariamente representan las de la compañía.

 

 

 

 

Responsible Use

Privacy

Partners
News
Blog
Shareholder

Licenses and

Cabs For Sale

Industry News

-World Edition-

Other Taxi Information

What They Say About Us


 

             
             

 

 

 

 

Welcome to our new web.  We are currently under construction.  Please check back soon

 

 

2009 First Quarter

News Letter

Click Here

(Coming Soon)

 

 

Notice of

Shareholder Meeting

Please Check Back Again Soon - A Meeting Date Should be Posted In The Near Future

 
       


Legal | Disclaimer | Privacy | Terms of Use | Contact | Site Map

Copyright 310-TAXI Canada, Limited 2000-2010